Dr. Shi-Jim Yen
Associate Professor
Ph.D. degree in NTU

TEL : +886-3-8634031
FAX : +886-3-8634010
ADD : Science and EngineeringII C324,
Department of Computer Science and Information Engineering, National Dong Hwa University,
Hualien 974, Taiwan, Republic of China
E-Mail : sjyen@mail.ndhu.edu.tw
WebSite : http://web.csie.ndhu.edu.tw/sjyen/

 

Current

103
  
102
 
101
  
99
Chun-Hung Wu   
98
Tsan-Cheng Su   
 
 

Alumni

101
  
100
Ren-Ze Haung Tai-Yan Wu Yu-Sheng Wu
99
Chao-Ren Zheng Yi-Chiang Chiu Chia-Hung Wang
98
GONG CHANG-WEI Yung-Jou Chen  
97
Chuang , Tzu Der Keng-I Liao Cheng-Wei Chou
96
Chia-Ping Hsu Tsan-Cheng Su Shih-Yuan Chiu
95
Jhen-Syuan Yin Lai-Syue Cheng Jhan-Yi Liao
Shih-Hsuan Tseng  
94
Hung-Chun Chu Kai-Tze Wang Ming-Jiun Jian
Jung-Kuei Yang   
93
Qin-Yi Liang Ou-Cheng Zhang Si-Yuan Liu
Jung-Yun Lo   
92
Chung-Kang Zhu Zhen-Xin Li Guo-Hong Li
Yu-Jie He Dian-Jr Huang Shi-Neng Su
91
You-Tang Li Guo-Dung Shiu Shian-Min Tzeng
90
Cheng-Jiou Lei Guang Wu Tsz-Shiau Weng
Yu-Teng Dung Wen-Bin Chen